HSRK

Välkommen till HSRKs webbplats. Här kan du hitta information om klubben och dess evenemang.

Helsingfors svenska reservofficersklubb r.f. grundades år 1949 och har sedan dess förenat officerare för frivilligt försvarsarbete på svenska.

Klubbens största årliga evenemang är officersbalen som ordnas varje vår. Utöver detta ordnas regelbundet skytte för klubbens medlemmar samt övrigt program.