Regional hembygdsövning ”Säkerhet i Nyland”

På ”Säkerhet i Nyland” -övningarna förmedlar utbildare och organisationer sitt bästa kunnande om kristålighet och deltagarna övar att tillsammans fungera i eventuella störningssituationer.

Utbildningen lämpar sig för alla över 15 år som är intresserade av säkerhet i vardagen. Inga förkunskaper krävs.

15.-19.9.2021 ordnas följande utbildningstillfällen på svenska:

Onsdagen den 15.9.21 kl. 14-17.30 webinariet Säkerhet i vardagen. Anmälning och information

Föreläsare Heidi Finnilä från Yle berättar om medieläskunnighet, Kim Malmberg från MPK om informationspåverkande under coronatid och Toni Rautakoski från Marthaförbundet om 72h konceptet och hemförråd.

Lördag-söndag 18.-19.9.21 ordnas tvådagskursen Säkerhet i vardagen Anmälning och information

På kursen går man igenom bl.a. hemolyckor, första hjälp, hemförråd, brandsläckning, trafik- och cybersäkerhet samt säkerhet i naturen.

Varautuminen kotona, 72 tuntia -esite 2019 - SPEK verkkokauppa

Utbildning gällande Hfors bergskyddsrum

Under hösten 2021 ordnas en distansutbildning (på finska) gällande befolkningsskydd och Helsingfors bergskyddsrum, primärt riktad till personer som inte har en krigstida placering i Försvarsmakten.

Man kan bekanta sig med ämnet genom att titta på en eller flera av följande utbildningsvideor (på finska):

1) Intro kurssiin: https://vimeo.com/420661259/36de63b8de

2) Väestönsuojelu ja väestönsuojat: https://vimeo.com/390496891/73cde6d201

3) Väestönsuojelun perusteet: https://vimeo.com/393293488/ca05c542ad

4) Kalliosuojan käytön perusteet: https://vimeo.com/420660863/db83c09fa6

5) Ihminen suojautujana: https://vimeo.com/393293306/236ca5bafa

Anmälning sker på MPK:s sidor. Kursen är början till en uhelhet vars syfte är att utblida en reserv för ansvarsfulla uppgifter inom befolkningsskydd.

Ytterligare information fås även av klubbens beredskapsofficer Christian Arrhenius (christian@hsrk.fi).

Skyttedag i Loppi 13.6

No photo description available.

HSRK ordnar skyttedag i Loppi 13.6. på 100 m banan för sina medlemmar. Alla skyttar, unga och gamla, erfarna och oerfarna, är välkomna.  Exakta adressen och allmän information om banan hittar man på Loppis skjutförenings sidor: lopenampumarata.fi

Banan är bokad kl 11-18 och skytteofficer Axi Holmström är på plats med klubbens lånevapen hela dagen. Men för att hålla tillräckligt små grupper och för att annars också möjliggöra olika skytteformer görs följande preliminära indelning vid anmälan:
– 11-13 egna vapen, skolskytte, gevär.
– 13-15 lånevapen, skolskytte gevär.
– 15-17 pistolskytte
– 17-18 dynamiskt skytte

När alla anmälningar har mottagits kan grupperna och tiderna justeras enligt deltagarnas vilja och behov. Anmälningar skickas till skytteofficer Axi Holmström (axi@hsrk.fi) senast 30.5. Vid frågor, kontakta Axi (axi@hsrk.fi, 0407733830).

Ses på skjutbanan!

Utbildning gällande Hfors bergskyddsrum

Under hösten 2020 ordnas kurser med syfte att utbilda personal för bergskyddsrummen i Helsingfors. Till kursen sökes personer bosatta i Finland i åldersgruppen 18-67 år. Deltagarna väljs av MPK och till kursen antas inte personer med krigstida placering i Försvarsmakten eller med övrig dedikerad placering i undantagstillstånd.

I första skedet, som utförs som online-kurs, lär sig deltagarna grunderna kring driften av skyddsrummen och kan utföra olika uppgifter i skyddet vid behov. De som utfört grundkursen inom utsatt tid blir inkallade till fortsatt utbildning.

Ytterligare information (på finska) samt anmälning via MPK:s sidor: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102453

Marsch & foto -utmaning

Helsingfors Reservofficersdistrikts unga officerare utmanar alla reservister att utföra en marsch till valfri militärhistorisk sevärdhet. Med en stor del av reservistverksamheten på paus är det nu en bra tid att besöka lokala sevärdheter samtidigt som du förbättrar din kondition!

Delta på följande sätt:
1. Utför en marsch (till fots) till valfri militärhistorisk plats eller sevärdhet
2. Ta ett foto på platsen eller sevärdheten (om du vill)
3. Skriv ett kort och informativt inlägg till Facebook-eventen Marssi ja kuvaa -haaste 2020. Om du önskar kan du bifoga din bild, geoinformation och även nämna marschlängd. Svenskspråkiga inlägg uppskattas och uppmuntras!
4. Publicera ditt inlägg

Utmaningen är samtidigt en tävling där alla inlägg tills 1.8.2020 beaktas. Ungdomsutskottet för Helsingors Reservofficersdistrikt belönar de bästa inläggen!

Ifall du inte är på Facebook eller vill publicera anonymt, skicka då ovan nämnda information till marssijakuvaa@hrup.fi. Inlägget publiceras då av ungdomsutskottet.

Exempel på inlägg nedan:

Skytteverksamheten drar igång igen

MPK startar upp sin verksamhet och första skyttet i Sandhamn ordnas lördagen 6.6 med gevärsskytte på förmiddagen och pistolskytte på eftermiddagen. I juni ordnas även en andra skyttedag i Sandhamn lördagen 27.6.

Om du är intresserad, anmäl dig då så snabbt som möjligt via MPK:s utbildningskalender, eftersom bara hälften av den vanliga deltagarmängden tillåts. Meddela sedan klubbens skytteofficer Axi Holmström (axi@hsrk.fi) att du är påväg och ifall du behöver låna klubbens vapen. Närmare information hittas på MPK:s sidor: https://mpk.fi/ajankohtaista/koulutus-jatkuu-kesakuussa/

Som det nu ser ut, fortsätter klubbens pistolskytte i Luolan fr.o.m. 13.8, men tillåter endast skyttar med egna vapen att delta och har vissa ytterligare säkerhetsregler. Om du har frågor gällande säkerhetsreglerna, kontakta då Axi (axi@hsrk.fi). Förhoppningsvis tillåts även skyttar som behöver lånevapen fr.o.m. hösten. Följ med klubbens spalt och Facebook för senaste informationen.

Klubbens vårmöte skjuts upp

Bästa medlem!

I enlighet med Statsrådets beslut om begränsningar gällande offentliga sammankomster, kommer Helsingfors Svenska Reservofficersklubbs vårmöte att skjutas upp till ett senare tillfälle.

Vi återkommer med ett nytt datum och ny kallelse så fort som det är möjligt.

Caspar von Walzel
Ordförande

Möjlighet till gevärsskytte 7.3 och 14.3

Här kommer två datum för er som vill skjuta med gevär i Sandhamn: 7.3. och 14.3. Det är fråga om MPK:s turer som man alltså måste anmäla sig till via mpk.fi senast en vecka före skyttet (ju tidigare desto bättre). Klubbens skytteofficer kommer oberoende att vara på plats som övervakare /skytteledare el.dyl. vilket betyder att klubbens gevär vid behov är tillgängliga.

Om ni vill delta i något av dessa skytten, anmäl er via MPK:s utbildningskalender på nätet och meddela sedan till axi@hsrk.fi så att hon vet att ta gevär med sig. Skytteturerna kostar 7 € åt MPK och patronerna till självkostnadspris åt klubben.
OBS. klubben har ett begränsat antal gevär, så dessa utlånas i anmälningsordning. Även MPK torde erbjuda möjlighet att skjuta med deras vapen.

För dem som är intresserade av skytte rekommenderas starkt att komma med i klubbens ”nimenhuuto”-sida (hsrkskytte.nimenhuuto.com). Om ni har frågor kring arrangemangen är det bara att kontakta Axi.

Program:

7.3.
9-12, Perusammunnat (kivääri). Vanlig skjutövning i lugn takt från 150 m.
9-12, Perusammunta (kivääri) 300 m. Vanlig skjutövning i lugn takt från 300 m.
OBS! Eftersom dessa är samtidigt och på olika banor måste alla klubbens vapen vara på samma bana.

14.3. Superdag
9-12, Perusammunta (kivääri). Vanlig skjutövning i lugn takt från 150 m.
9-12, Perusammunta (kivääri) 300 m. Vanlig skjutövning i lugn takt från 300 m.
(Samma banproblematik som 7.3.)
12-15 Asekäsittelyammunta (aloittelijat). SRA-stils övning, men utan förflyttningar eftersom alla står på samma rad och skjuter samtidigt. Skjutningarna är i en toimintamonttu (banan Asekäsittely 1) och avstånden kortare. På nybörjarträningarna övar man saker som kasettbyten, byte av skjutställning från stående till knästående osv.