Bekantningsskytte 13.10.2022 kl 17-19

På skytteturen torsdagen 13.10.2022 kl 17-19 ordnas bekantningsskytte på skjutbanan ”Luolan” i Tölö. Skytteturen är primärt är riktad till nya klubbmedlemmar samt dem som inte tidigare deltagit i klubbens skytteverksamhet.

Deltagarantalet är begränsat, och platserna delas i anmälningsordning. Anmäl dig alltså så snabbt som möjligt, dock senast 6.10.2022, till christian@hsrk.fi för att säkra din plats.

Klubben lånar all nödvändig utrustning inkl. vapen och patroner. Evenemanget är kostnadsfritt, bortsett från patronkostnaderna som betalas enligt egen användning (ca 15 € per skytt). Närmare instruktioner skickas till anmälda.