Beredskapsdag 17.9.2022 i Kasåkerns bergskyddsrum

Helsingfors Reservofficersdistrikt rf ordnar en beredskapsdag 17.9.2022 (kl 10-14) i Kasåkerns bergskyddsrum. Ingång: Flänsvägen 7 (mittemot)

Dagen innehåller olika presentations- och utbildningspunkter, bland annat presenteras bergskyddsrummet och dess funktion. Evenemanget är avgiftsfritt och primärt riktat till reservofficerare, men även övriga familjemedlemmar är välkomna!

Deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig genast till  tapahtumailmo@hrup.fi  för att säkra din plats. Inkludera följande information i din anmälan: namn, militärgrad, epost, telefonnummer, möjlig medlemskap i reservofficersförening samt antalet övriga familjemedlemmar som deltar.

Ytterligare information fås av erkka.suopanki @ hrup.fi / 0400 448204 samt av klubbens beredskapsofficer Christian Arrhenius ( christian @ hsrk.fi ).