Julbastu 30.11.2023

Huvudstadsregionens svenskspråkiga försvarsföreningar ordnar julbastu tillsammans.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderoccierare rf och Nylands Brigads Gille, Helsingforsnejden ordnar torsdagen den 30 november en gemensam julbastu i Sandhamn.

Tillställningen börjar kl.18 och är öppen för samtliga medlemmar i våra föreningar.

Du är hjärtligt välkommen till julbastun!

Vi ser fram emot intressanta diskussioner och trevligt samvaro. Vi bjuder på lite dryck och smått tilltugg.

Vi önskar att Du anmäler ditt deltagande till adressen richard@hsrk.fi senast söndagen den 26.11. I samband med anmälning vänligen meddela hela namnet, födelsedatum och eventuell bils registernummer. De här uppgifterna behövs för att komme in till Sandhamn. Noggrannare information följer efter anmälning.

Vi ses senast i Sandhamn.

Klubbmästerskap i skytte torsdagen 24.11

HSRK ordnar klubbmästerskap i skytte torsdagen 24.11. kl. 17-19 i Tölö, alltså under klubbens normala skyttetur.

I tävlingen ingår olika pistolskyttemoment, som meddelas åt deltagarna vid skytteturens början. Eget vapen får användas, men även lånevapen finns att tillgå.

Anmälan sker till skytteofficer Axi Holmström senast må 21.11. kl. 12 per epost (axi@hsrk.fi) eller genom Nimenhuuto (gäller aktiva skyttar).

Huvudstadsregionens svenskspråkiga försvarsföreningar ordnar julbastu 17.11

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f., Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare r.f. och Nylands Brigads Gille, Helsingforsnejden ordnar på torsdagen den 17 november en gemensam julbastu i världen största bastu vid Sjökrigsskolan på Sveaborg. Tillställningen börjar kl. 16 och är öppen för samtliga medlemmar i våra föreningar.

Du är hjärtligt välkommen till julbastun!

Vi ser fram emot intressanta diskussioner och trevlig samvaro. Vi bjuder på lite dryck och smått tilltugg. Vi önskar att Du anmäler ditt deltagande till Richard Lundell (richard.lundell@mil.fi) senast måndagen den 14.11.

Vi ses senast i november!

Julhälsningar,

Styrelserna

Distriktets beredskapsbastu 3.11

Nästa veckas torsdag (3.11) kl 17 ordnas en bastukväll på Skatuddens Casino med beredskapstema. Tillställningen är riktad till alla distriktets (inkl. HSRK:s) medlemmar med intresse att möjligen delta i beredskapsverksamheten under nästa år.

Det bjudes på dryck och smått tilltugg. Anmäl dig per email till ari.ranto@hrup.fi.

Bekantningsskytte 13.10.2022 kl 17-19

På skytteturen torsdagen 13.10.2022 kl 17-19 ordnas bekantningsskytte på skjutbanan ”Luolan” i Tölö. Skytteturen är primärt är riktad till nya klubbmedlemmar samt dem som inte tidigare deltagit i klubbens skytteverksamhet.

Deltagarantalet är begränsat, och platserna delas i anmälningsordning. Anmäl dig alltså så snabbt som möjligt, dock senast 6.10.2022, till christian@hsrk.fi för att säkra din plats.

Klubben lånar all nödvändig utrustning inkl. vapen och patroner. Evenemanget är kostnadsfritt, bortsett från patronkostnaderna som betalas enligt egen användning (ca 15 € per skytt). Närmare instruktioner skickas till anmälda.

Lunchutfärd till Marskin Maja 21.9

Frihetskrigets södra Traditionsförening r.f. ordnar en lunchutfärd till Marskens jaktstuga onsdagen 21. september, och klubbens medlemmar är välkomna att delta.

Start i Helsingfors från Mannerheims ryttarstaty. Bussen startar kl 11:00.

Den ursprungliga Marskens jaktstuga fungerar som restaurang samt museum, där man kan se en del finländsk historia. Vid östgränsen byggde och donerade finländska soldater jaktstugan till marskalkens 75 års dag 1942. Stugan flyttades till Loppis 1944 och finns på Marskintie 216 i Loppis, 88 km nordnordväst om Helsingfors.

Utfärden är öppen för alla intresserade, vänner och kompanjoner, ung som gammal. Lunchens pris, 54 euro per person, betalas på plats. I utfärden ingår guidning.

Anmäl dig till charlie.hindsberg@svenskutveckling.fi.

Utfärden ordnas i samråd med Helsingfors svenska krigsveteraner och Nylands Brigads Gille, Helsingforsavdelning.

Beredskapsdag 17.9.2022 i Kasåkerns bergskyddsrum

Helsingfors Reservofficersdistrikt rf ordnar en beredskapsdag 17.9.2022 (kl 10-14) i Kasåkerns bergskyddsrum. Ingång: Flänsvägen 7 (mittemot)

Dagen innehåller olika presentations- och utbildningspunkter, bland annat presenteras bergskyddsrummet och dess funktion. Evenemanget är avgiftsfritt och primärt riktat till reservofficerare, men även övriga familjemedlemmar är välkomna!

Deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig genast till  tapahtumailmo@hrup.fi  för att säkra din plats. Inkludera följande information i din anmälan: namn, militärgrad, epost, telefonnummer, möjlig medlemskap i reservofficersförening samt antalet övriga familjemedlemmar som deltar.

Ytterligare information fås av erkka.suopanki @ hrup.fi / 0400 448204 samt av klubbens beredskapsofficer Christian Arrhenius ( christian @ hsrk.fi ).