Bekantningsskytte 13.10.2022 kl 17-19

På skytteturen torsdagen 13.10.2022 kl 17-19 ordnas bekantningsskytte på skjutbanan ”Luolan” i Tölö. Skytteturen är primärt är riktad till nya klubbmedlemmar samt dem som inte tidigare deltagit i klubbens skytteverksamhet.

Deltagarantalet är begränsat, och platserna delas i anmälningsordning. Anmäl dig alltså så snabbt som möjligt, dock senast 6.10.2022, till christian@hsrk.fi för att säkra din plats.

Klubben lånar all nödvändig utrustning inkl. vapen och patroner. Evenemanget är kostnadsfritt, bortsett från patronkostnaderna som betalas enligt egen användning (ca 15 € per skytt). Närmare instruktioner skickas till anmälda.

Lunchutfärd till Marskin Maja 21.9

Frihetskrigets södra Traditionsförening r.f. ordnar en lunchutfärd till Marskens jaktstuga onsdagen 21. september, och klubbens medlemmar är välkomna att delta.

Start i Helsingfors från Mannerheims ryttarstaty. Bussen startar kl 11:00.

Den ursprungliga Marskens jaktstuga fungerar som restaurang samt museum, där man kan se en del finländsk historia. Vid östgränsen byggde och donerade finländska soldater jaktstugan till marskalkens 75 års dag 1942. Stugan flyttades till Loppis 1944 och finns på Marskintie 216 i Loppis, 88 km nordnordväst om Helsingfors.

Utfärden är öppen för alla intresserade, vänner och kompanjoner, ung som gammal. Lunchens pris, 54 euro per person, betalas på plats. I utfärden ingår guidning.

Anmäl dig till charlie.hindsberg@svenskutveckling.fi.

Utfärden ordnas i samråd med Helsingfors svenska krigsveteraner och Nylands Brigads Gille, Helsingforsavdelning.

Beredskapsdag 17.9.2022 i Kasåkerns bergskyddsrum

Helsingfors Reservofficersdistrikt rf ordnar en beredskapsdag 17.9.2022 (kl 10-14) i Kasåkerns bergskyddsrum. Ingång: Flänsvägen 7 (mittemot)

Dagen innehåller olika presentations- och utbildningspunkter, bland annat presenteras bergskyddsrummet och dess funktion. Evenemanget är avgiftsfritt och primärt riktat till reservofficerare, men även övriga familjemedlemmar är välkomna!

Deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig genast till  tapahtumailmo@hrup.fi  för att säkra din plats. Inkludera följande information i din anmälan: namn, militärgrad, epost, telefonnummer, möjlig medlemskap i reservofficersförening samt antalet övriga familjemedlemmar som deltar.

Ytterligare information fås av erkka.suopanki @ hrup.fi / 0400 448204 samt av klubbens beredskapsofficer Christian Arrhenius ( christian @ hsrk.fi ).

Informationstillfälle 17.5.2022 om befolkningsskydd

Helsingfors Reservofficersdistrikt ordnar ett informationstillfälle om befolkningsskydd och bergskyddsrumsutbildning 17.5.2022 kl 18:00 i auditoriet på Töölötorgsgatan (2 B). Tillställningens språk är finska.

Som talare fungerar Petri Parviainen, chef för beredskaps- och samhällsskyddsplaneringsenheten vid Helsingfors stads räddningsverk, och Vesa Sundqvist, chef för MPK Södra Finlands försvarsdistrikt.

Både deltagande på plats samt på distans (Teams) kräver förhandsanmälan, per epost till tapahtumailmo@hrup.fi. I anmälningen bör nämnas
– deltagarens namn,
– HRUP/HELRESP förening (för klubbmedlemmar HSRK),
– hur man tänker delta (Tölö/Teams), samt
– evenemangets namn (”Väestönsuojelu 17.5.”).

Anmälningen bör komma fram senast 14.5.2022. Distanslänken skickas till anmälda senast 8 timmar före tillställningens början .

Skytte i Luolan fortsätter

Klubbens skyttetur i Luolan udda veckors torsdagar kl 17-19 fortsätter som vanligt. Samtidigt upphävs restriktionen på antalet deltagare. Användning av mask och handskar rekommenderas fortfarande.

Anmälning sker via klubbens nimenhuuto-sida eller kontakt till Axi Holmström (axi@hsrk.fi, 040 7733830).

Vårmöte 16.3

Medlemmarna i Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie vårmöte onsdagen den 16.3.2022 klockan 18:00 på Döbelnsgatan 2 (4. våningen). På mötet behandlas endast stadgeenliga ärenden.

Medlemmar kan delta både fysiskt och på distans via elektroniska medel, preliminärt Zoom. Distansdeltagande kräver förhandsanmälan senast söndagen den 13.3 per e-post till christian@hsrk.fi. Instruktioner skickas till de anmälda dagen innan mötet.

Mvh
Styrelsen

Höstmöte med föredrag 22.11.2021

Måndagen den 22.11 kl 18.30 är det klubbens höstmöte i auditoriet på Döbelnsgatan 2, ingång från Tölötorggatan (kallelsen publicerades i föregående nummer av Helsingin Reservin Sanomat). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, dvs budget och verksamhetsplan för 2022 samt val av styrelse och andra förtroendeposter. Deltagande på plats kräver ej förhandsanmälan.

I samband med höstmötet får vi också ett intressant föredrag av Reidar Wasenius!

Är jag en del av problemen eller lösningarna då sociala medierna utgör allvarliga säkerhetsrisker?

Ett väl utvecklat säkerhetstänkande är något som vi som reservofficerare och medborgare bör ha lika väl i det civila som i vår militära verksamhet. Medborgare i Ukraina och i USA har fått se sitt land splittras. Hur borde vi fungera på nätet för att motverka motsvarande problem? Hur kan var och en av oss som reservofficerare och medborgare vara en del av lösningarna i stället för problemen?

Reidar Wasenius delar med sig information och konkreta råd om sådant som var och en av oss bör vara medveten om då vi en stor del av vår tid vistas i nätet på sociala medier.

Välkommen!

Totalförsvar-webinarieserie av FROF (på finska)

Totalförsvar innebär att ta hand om samhällets kritiska funktioner, vilket utförs i samarbete mellan försvarsmakten, övriga myndigheter, näringsliv, föreningar samt medborgare. Det finns möjligheter för varje vuxen medborgare i Finland att delta i byggandet av landets totalförsvar.

Tisdagen 2.11 börjar en webinarieserien som introducerar dessa alternativ. Serien organiseras av Finlands reservofficersförbund (FROF, fi. RUL), och går på finska. Webinarieserien är öppen och gratis för alla som alla intresserade.

Anmäl dig här

Tidtabell:

Webinarium 1 – 2.11. kl 17.00–18.30
Öppning av webinarieserien.
Upprätthållande av kompetens och handlingsförmåga i Försvarsmaktens reserv.

Webinarium 2 – 9.11. kl 17.00–18.30
Reservister i övriga myndighetsuppgifter

Webinarium 3 – 16.11. kl 17.00–18.30
Medborgare i totalförsvarsuppgifter

Regional hembygdsövning ”Säkerhet i Nyland”

På ”Säkerhet i Nyland” -övningarna förmedlar utbildare och organisationer sitt bästa kunnande om kristålighet och deltagarna övar att tillsammans fungera i eventuella störningssituationer.

Utbildningen lämpar sig för alla över 15 år som är intresserade av säkerhet i vardagen. Inga förkunskaper krävs.

15.-19.9.2021 ordnas följande utbildningstillfällen på svenska:

Onsdagen den 15.9.21 kl. 14-17.30 webinariet Säkerhet i vardagen. Anmälning och information

Föreläsare Heidi Finnilä från Yle berättar om medieläskunnighet, Kim Malmberg från MPK om informationspåverkande under coronatid och Toni Rautakoski från Marthaförbundet om 72h konceptet och hemförråd.

Lördag-söndag 18.-19.9.21 ordnas tvådagskursen Säkerhet i vardagen Anmälning och information

På kursen går man igenom bl.a. hemolyckor, första hjälp, hemförråd, brandsläckning, trafik- och cybersäkerhet samt säkerhet i naturen.

Varautuminen kotona, 72 tuntia -esite 2019 - SPEK verkkokauppa