Traditionell julbastu på Sveaborg

Torsdagen den 28 november ordnades för sjätte gången huvudstadsregionens ”de tre stora”:s julbastu på Sjökrigsskolan. Det var Helsingfors Svenska Reservofficerare, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare samt Nylands Brigads Gilles lokalavdelning som stod värd för arrangemanget. Sjökrigsskolan har varit värd sedan 2014.

Sjökrigsskolan bastu är enligt obekräftad information världens största vedeldade bastu. Två veckor före julbastun gjordes ett världsrekord i bastun då 101 nationaliteter badade bastu tillsammans. Några år tidigare hade det tio år tidigare i Sjökrigsskolans bastu gjorda rekord slagits i Kina. Men studerande i Haaga-Helia hade nu beslutit sig att ta tillbaka rekordet till Finland.

Ivriga bastubadare på Sveaborgsfärjan

I julbastun deltog ca. 15 föreningsmedlemmar samt inbjudna gäster bl.a. från Helsingfors Svenska Krigsveteraner och Sveriges ambassad. En del har deltagit sedan 2014 men även nya deltagare var med i år. ”Det är en av de trevligaste händelserna före julen”, sade en av deltagarna. Många samlas för att träffa gamla vänner, en del för att ha intressanta diskussioner, en del vill njuta av en behaglig, inte för varm bastu och gott sällskap.

Sjökrigsskolans dejour öppnade dörrarna vid kl. 18 då första deltagarna anlände. Ett par beväringar en matros och en undersergeant hade fått tillstånd att bada bastu; de skulle hemförlovas före julen. De äldre reservisterna ställde frågor till de yngre snart blivande reservisterna. Föreningarna bjöd på lite förfriskningar och smått tilltugg. Det är ju viktigt att äta lite salt och uppehålla vätskebalansen då man badar bastu. Lite efter kl. 21 tog de ivrigaste bastubadarna färjan över till Salutorget.

Julbastun är en fin tradition som säkert kommer att fortsätta de kommande åren. Tillställningen har varit välbesökt, men världens kanske största vedeldade bastu rymmer nog fler bastubadare. Ifall Sjökrigsskolan även nästa år bjuder in oss, kan vi förvänta oss nästa julbastu vid november – december skiftet år 2020.

HSRK:s styrelse vill önska alla en trevlig väntan på jul!

Skyttemästerskapets resultat 2019

Igår kväll tävlade 6 st goda skyttar i klubbens skyttemästerskap. Tävlingen innehöll flera moment, bl.a. skytte med 9mm RONI på svängande tavlor samt pistolskytte med skyttens ”svagare” hand.

En klar seger togs i år av klubbens skytteofficer Axi Holmström (186 poäng). På andra plats kom Tuomo Ylitalo (162 p) och som trea Christian Arrhenius (152 p).

Tack till samtliga deltagare!

Profil: Kontakta Cecilia då du vill hitta en passlig träningsform eller intressant utbildning

Denna text är det tredje inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här och här.

Cecilia Alameri är en 24-årig aktiv reservist. Hon är underlöjtnant i reserven och har deltagit aktivt i olika evenemang och utbildningar från och med hemförlovningen. Cecilia fungerar som utbildnings- och idrottsofficer i klubben och har varit styrelsemedlem sedan början av 2018.

Roll i HSRK:

Som utbildnings- och idrottsofficer håller Cecilia koll på vad som händer inom det frivilliga försvaret och meddelar klubbens medlemmar då det finns möjlighet för konditionstest, fältduglighetsprov, marscher eller övriga tränings- och tävlingsmöjligheter.

Cecilia hjälper dig gärna om du funderar på hur du skulle hitta en passande träningsform eller intressant utbildning inom ett visst tema. Hon har även hjälpt till med hemsidan då hon tidigare år assisterat informationsofficeren.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Cecilia deltar aktivt i olika försvarsvarsevenemang och utbildningar. Bland annat har hon fungerat som domare på de internationella patrulltävlingarna i Estland. Hon har även representerat klubben i hemvärnets skyttetävlingar i Sverige.

Utöver deltagande på utbildningar, fungerar Cecilia även som utbildare på t.ex. gymnasiernas säkerhetskurs, “militären bekant för kvinnor” samt den årliga stora övningen för kvinnor där ca 400 får utbildning i olika ämnen av MPK och Kvinnornas beredskapsförbund.

Civilyrke och hobbyer:

Cecilia jobbar som ämneslärare i hälsokunskap. Samtidigt som hon tillbringar dagarna med ett stort gäng tonåringar i skolan är hon på slutrakan i sina teologistudier. Till fritidsintressen hör skytte, marscher och ridning.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

Vill du förbättra din kondition eller din kunskap inom olika ämnesområden som tex. CIED eller strid i bebyggelse? Bekanta dig med kursutbudet på mpk.fi. eller se till att du får Helsingfors reservofficers distriktmail. Via det får du aktuell information om såväl idrott, seminarier som skytte.

Ladda också ner appen MarsMars för att komma igång med träningen och upprätthålla en god kondition.

Kontaktuppgifter:

Cecilia Alameri
cecilia@hsrk.fiKlubbmästerskap i skytte 2019

HSRK:s årliga klubbmästerskap i skytte ordnas torsdagen 7.11. kl. 17-19 i Luolan. Grenarna meddelas vid tävlingstillfället och utrustning finns på plats. Anmälningar senast 1.11. till skytteofficeren Axi Holmström, axi@hsrk.fi.

Profil: Christian sporrar aktiva att dela information om kommande evenemang

Denna text är det andra inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här.

Christian Arrhenius är en 30-årig Helsingforsbo med intresse för frivilligt försvarsarbete på svenska. Han är löjtnant i reserven. I HSRK:s styrelse har han varit aktiv sedan 2017, tidigare som ungdomsofficer, men numera som informations- och beredskapsofficer.

Hur han kom att bli aktiv beskriver Christian på följande sätt: “Jag bekantade mig ursprungligen med klubbens verksamheten via skytte kring år 2010. Efter att studierna i Otnäs för några år sedan blev avklarade var jag åter ivrig att aktivera mig inom reservofficersverksamheten.”

Roll i HSRK:
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nVHwwER1-bnAk8uTkxZbczGnow3NukeVwrOaO_MHsMz9pZNoQ0o0OHm8-SCgy28RRPXxUe35rNguXV7J1-C-jcx4mbvpo5PgukRbYrGbadGPicb8JG-vvIHuB0-HR4ff5xbRm7dP

Till informationsofficerens uppgifter hör att sammanställa spalter och artiklar, utveckla hemsidans innehåll samt sporra övriga aktiva att dela med sig information om kommande program. “Under senaste år har speciellt hemsidans förnyelse varit ett arbetsdrygt projekt, i vilket även övriga styrelsemedlemmar hjälpt till”, kommenterar Christian.

Utöver detta fungerar Christian som klubbens beredskapsofficer. Om du alltså är intresserad av att delta i lokal krisberedskapsverksamhet inom ramen för frivilligt försvar, så är han rätt person att kontakta.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Christian har varit aktiv inom ungdoms- och informationsverksamhet även i andra försvarsrelaterade organisationer, t.ex. Helsingfors reservofficersdistrikt. På Försvarsutbildningsföreningens (fi. MPK) kurser har han deltagit flitigt, men mera som nyfiken elev än organisatör.

Civilyrke och hobbyer:

Till vardags utvecklar Christian små och medelstora företag inom private equity -branschen. Då han inte jobbar eller håller på med frivilligt försvarsarbete tycker han om att vistas i Finska skärgården.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

“Gå in på https://mpk.fi/koulutuskalenteri/. Här hittar du en lång lista med utbildningar i ledarskap och militära färdigheter. Använd lämpliga filter och sökord för att hitta det som intresserar just dig och anmäl dig ensam eller med en likasinnad bekant.”

Kontaktuppgifter:

Christian Arrhenius
christian@hsrk.fi

Höstmöte 18.11, julbastu preliminärt 28.11.

Bästa officerare, 

Medlemmarna i Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie höstmöte måndagen den 18.11.2019 kl. 18:00 på Döbelnsgatan 2, 5. våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Tar tillfället i akt och meddelar samtidigt om det preliminärä datumet 28.11.2019 för den traditionella julbastun på Sveaborg. Närmare information om evenemanget publiceras vid ett senare skede.

Image may contain: cloud, sky, tree, house, outdoor, nature and water
Sjökrigsskolans bastu på Sveaborg är världens största vedeldade bastu


Profil: Axi hittar man på skjutbanan varannan torsdag

Denna text är det första inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang.

Axi Holmström är en 28-årig Helsingforsbo och löjtnant i reserven. I klubbens styrelse har hon suttit sedan 2010 med diverse uppgifter, Idag är hon skytteofficer, sekreterare samt viceordförande.

Roll i HSRK:

Axi hittar man på skjutbanan varannan torsdag som skytteledare; om man vill komma med är det bara att ta kontakt. I uppgift av sekreterare sköter Axi också om allmänna medlemsärenden. Som viceordförande kan det bli vissa representationsuppgifter, men främst fungerar viceordförande som diskussionspartner och bollplank för ordförande.

Bildkälla: Ruotuväki 13/2019

Övrig aktivitet inom friviligt försvar:

Inom Helsingfors reservofficersdistrikt (HRUP) är Axi styrelsemedlem, ordförande för ungdomsutskottet samt medlem i skytte- och utbildningsutskottet. Hon har fungerat som kurschef för Gymnasiernas säkerhetskurs. Utöver detta sköter Axi diverse smått och gott som dyker upp, t.ex. skriver i Helsingin Reservin Sanomat, håller tävlingspunkter på försvarsrelaterade tävlingar samt infotillfällen för aspiranter.

Civilyrke och hobbyer:

Axi är doktorandstuderande inom fysik vid Helsingfors universitet. På fritiden, utöver den tid som går till frivilligt försvar, spenderar hon gärna tid i naturen, helst på sommarstugan i Åbolands skärgård där hon gärna tar sig en simtur oberoende av årstid.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

”Börja med att komma på skytte. Det är ett bra tillfälle att träffa andra från klubben och skytte är dessutom enormt roligt. Det är också lättare att gå vidare och göra andra saker, som t.ex. delta i distriktets eller MPK:s evenemang, när man har ett bra gäng.”

Kontaktuppgifter:

Axi Holmström
axi@hsrk.fi

Inbjudan till ROSIS Officersbal 14.9

HSRK:s medlemmar önskas hjärtligt välkomna till ROSIS officersbal hösten 2019. Inbjudan är bifogad nedan.

Ytterligare information fås av christian@hsrk.fi eller bal@rosis.org.

Utfärd till Östra Villinge onsdagen 5.6.

Klubbens medlemmar har en unik chans att besöka och utforska den gamla militära basen på Östra Villinge (tillträde vanligtvis inte tillåtet). Välkomna alltså med på utflykt onsdagen 5.6 kl 18:00-20:00!

Gruppen träffas vid Villa Salmela på Jollas kl. 18:00, dit man kan ta sig med bil eller buss. Från Jollas ordnas båttransport vidare. Alternativt kan man komma med egen båt, men observera att man inte får gå i land på Östra Villinge förrän gruppen är på plats. Berätta gärna i anmälningen med vilka transportmedel ni tänkte komma med för att underlätta planeringen av logistiken.

Efter rundturen ordnas en lätt picnic och erbjuds även möjlighet att bada bastu. Ca. kl. 20:00 transport tillbaka till Villa Salmela.

Anmälningar tas emot av utflyktens organisatör, mässofficer Richard Lundell (050 358 5689, richard.lundell@fimnet.fi), tills söndagen 2.6. Var även i kontakt med Richard om ni har frågor gällande utfärden!

Kuvahaun tulos haulle itä-villinki

Överlevnadskursen Korpi i Dragsvik

Välkommen på överlevnadskurs, 28-30.6.2019 i Dragsvik, där du lär dig traditionella vildmarksfärdigheter under säkra och övervakade omständigheter.

Under kursen får du utbildning i att bygga tillfälligt skydd, tända eld, hitta mat och vatten från naturen, samt hur utföra säker vattenöverskridning. Deltagande kräver såväl fysisk som mental hälsa, samt förmågan att utstå tillfällig törst, hunger och karga förhållanden.

Som helhet är kursen en givande erfarenhet och ger dig chansen att testa dina gränser!

Ytterligare information samt anmälning på MPK:s sidor (länk)