Bal 4.4.2020

Lördagen den 4. april blir det officersbal på Skatuddens Casino kl 18! Den officiella inbjudan hittas nedan. Skriv in dagen i din kalender och kom med på en trevlig kväll med försvarsvänner!

Anmälan till: balen@hsrk.fi
Pris: 100€ ( ungdomar och studerande 70€)

Hedersgäst kommendören för armén, generallöjtnant Petri Hulkko får en serenad av damkören Lyran på HSRKs 70års jubileum.

Skytte för unga officerare 27.2

Torsdagen 27.2.2020 ordnas en skyttetur för klubbens yngre medlemmar på skjutbanan i Tölö (närmare platsbeskrivning ges till anmälda). Vi skjuter med tjänstepistol (Glock 17) samt MP5.

Även nya skyttar är hjärtligt välkomna! Du behöver ingen egen utrustning, men meddela gärna om detta i samband med anmälningen. Skytte börjar 17:00, men nya skyttar bes komma på plats redan 16:45. Tillfället slutar kring 19:00

Plats finns för de 12 första som anmäler sig , alla anmälningar senast 24.2 till Christian Arrhenius: christian@hsrk.fi eller 050 506 5301. Hoppas att se så många som möjligt på plats!

Intressant utbildning 2020

Nu finns ett rikligt utbud intressant utbildning för den som vill komplettera sitt kunnande inom ramen för frivilligt försvar. 

De nedan nämnda kurserna har ett begränsat antal platser och deltagarna bekräftas av Försvarsmakten. Anmälningstiden går ut fem veckor före kursens början. Kurserna ordnas på finska och är avgiftsfria.

*****

– JÄÄK: Maakuntakomppanian peruskurssi: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100566

– JÄÄK: Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100569

– SPOL: Voimankäyttö: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100942

– KRH: Laskijan koulutus: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100764

– TYK: Mittaustoiminnan perusteet: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/101228

– SPOL: Henkilöetsintä: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100938

– JÄÄK: Ryhmänjohtajakurssi: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100694

– SPOL: Kohteen suojaaminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100916

– KRH: Heittimen johtaja: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100892

– KRH: Tulijoukkueen johtaja: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100897

– SPOL: Henkilösuojaus: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100941

– TYK: Tulenjohtamisen perusteet: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/101226

– JV: Tiedustelun perusteet: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100885

– SPOL: Aluevalvonta: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100930

*****

Mera kurser hittas här: https://mpk.fi/etela-suomi/

Vintergatan 2020

VINTERGATAN är en årlig skyttetävling i mörker i Sverige. Nästa ordnas lördagen den 25. januari 2020 på Livgardets område i Kungsängen.

Det finns ännu plats för 2 skyttar i Helsingfors Reservofficersdistrikts lag. Anmäl intresse så snabbt som möjligt till christian@hsrk.fi för att säkra din plats!

Ytterligare info hittas här: https://www.forsvarsutbildarna.se/…/kalen…/vintergatan-2020/

Profil: Ordförande Caspar betonar att klubben finns till för sina medlemmar

Denna text är det fjärde inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Länkar till tidigare inlägg om Axi, Christian och Cecilia.

HSRK:s mångåriga ordförande är 43-åriga Caspar von Walzel. Caspar är född i Helsingfors, men bor numera i Esbo. Han är premiärlöjtnant i reserven, och har i över tio år aktivt arbetat för det frivilliga försvarsarbetet i huvudstadsregionen.

Roll i HSRK: 

Caspar har varit klubbens ordförande sedan 2010. Tidigare har han fungerat i styrelsen som sekreterare (2004 – 2009) och även som klubbens skytteofficer. Ordförande leder naturligtvis styrelsens arbete, men representerar även klubben utåt, både på hemmaplan och internationellt. 

Utöver verksamhet inom klubben har Caspar varit aktiv i Helsingfors Reservofficersdistrikt, 2015-2018 som ordförande och 2011-2014 som 2. viceordförande.

Civilyrke och hobbyer:

Den tid som inte går åt till frivilligt försvarsarbete används mestadels till vardags som ingenjör och konsult. Till Caspars fritidsintressen hör brukshundssport, och därför spenderar han mycket tid i skogen med familjens rottweiler, där det tränas eftersökning av borttappade personer och föremål. Sport- och SRA-skytte, i mån av möjlighet även jakt, är också sådant nära hjärtat.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

HSRK erbjuder regelbundet skytte under ledning av Axi, och utbildningar, seminarier etc. i mån av möjlighet och efterfrågan. I Helsingforsregionen har vi också den stora fördelen att det finns totalt 24 reservofficersklubbar, och i regel är all verksamhet öppna också för de andra klubbarna. Dessutom ordnar HSRK varje vår en trevlig årsfest även känd som officersbalen, dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Om det är något specifikt program eller aktivitet som just Du önskar dig, ta modigt kontakt och föreslå. Klubben finns till för sina medlemmar, och främjar deras strävanden inom frivilligt försvarsarbete på svenska.

Kontaktuppgifter

Caspar von Walzel
caspar@hsrk.fi

Traditionell julbastu på Sveaborg

Torsdagen den 28 november ordnades för sjätte gången huvudstadsregionens ”de tre stora”:s julbastu på Sjökrigsskolan. Det var Helsingfors Svenska Reservofficerare, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare samt Nylands Brigads Gilles lokalavdelning som stod värd för arrangemanget. Sjökrigsskolan har varit värd sedan 2014.

Sjökrigsskolan bastu är enligt obekräftad information världens största vedeldade bastu. Två veckor före julbastun gjordes ett världsrekord i bastun då 101 nationaliteter badade bastu tillsammans. Några år tidigare hade det tio år tidigare i Sjökrigsskolans bastu gjorda rekord slagits i Kina. Men studerande i Haaga-Helia hade nu beslutit sig att ta tillbaka rekordet till Finland.

Ivriga bastubadare på Sveaborgsfärjan

I julbastun deltog ca. 15 föreningsmedlemmar samt inbjudna gäster bl.a. från Helsingfors Svenska Krigsveteraner och Sveriges ambassad. En del har deltagit sedan 2014 men även nya deltagare var med i år. ”Det är en av de trevligaste händelserna före julen”, sade en av deltagarna. Många samlas för att träffa gamla vänner, en del för att ha intressanta diskussioner, en del vill njuta av en behaglig, inte för varm bastu och gott sällskap.

Sjökrigsskolans dejour öppnade dörrarna vid kl. 18 då första deltagarna anlände. Ett par beväringar en matros och en undersergeant hade fått tillstånd att bada bastu; de skulle hemförlovas före julen. De äldre reservisterna ställde frågor till de yngre snart blivande reservisterna. Föreningarna bjöd på lite förfriskningar och smått tilltugg. Det är ju viktigt att äta lite salt och uppehålla vätskebalansen då man badar bastu. Lite efter kl. 21 tog de ivrigaste bastubadarna färjan över till Salutorget.

Julbastun är en fin tradition som säkert kommer att fortsätta de kommande åren. Tillställningen har varit välbesökt, men världens kanske största vedeldade bastu rymmer nog fler bastubadare. Ifall Sjökrigsskolan även nästa år bjuder in oss, kan vi förvänta oss nästa julbastu vid november – december skiftet år 2020.

HSRK:s styrelse vill önska alla en trevlig väntan på jul!

Skyttemästerskapets resultat 2019

Igår kväll tävlade 6 st goda skyttar i klubbens skyttemästerskap. Tävlingen innehöll flera moment, bl.a. skytte med 9mm RONI på svängande tavlor samt pistolskytte med skyttens ”svagare” hand.

En klar seger togs i år av klubbens skytteofficer Axi Holmström (186 poäng). På andra plats kom Tuomo Ylitalo (162 p) och som trea Christian Arrhenius (152 p).

Tack till samtliga deltagare!

Profil: Kontakta Cecilia då du vill hitta en passlig träningsform eller intressant utbildning

Denna text är det tredje inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här och här.

Cecilia Alameri är en 24-årig aktiv reservist. Hon är underlöjtnant i reserven och har deltagit aktivt i olika evenemang och utbildningar från och med hemförlovningen. Cecilia fungerar som utbildnings- och idrottsofficer i klubben och har varit styrelsemedlem sedan början av 2018.

Roll i HSRK:

Som utbildnings- och idrottsofficer håller Cecilia koll på vad som händer inom det frivilliga försvaret och meddelar klubbens medlemmar då det finns möjlighet för konditionstest, fältduglighetsprov, marscher eller övriga tränings- och tävlingsmöjligheter.

Cecilia hjälper dig gärna om du funderar på hur du skulle hitta en passande träningsform eller intressant utbildning inom ett visst tema. Hon har även hjälpt till med hemsidan då hon tidigare år assisterat informationsofficeren.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Cecilia deltar aktivt i olika försvarsvarsevenemang och utbildningar. Bland annat har hon fungerat som domare på de internationella patrulltävlingarna i Estland. Hon har även representerat klubben i hemvärnets skyttetävlingar i Sverige.

Utöver deltagande på utbildningar, fungerar Cecilia även som utbildare på t.ex. gymnasiernas säkerhetskurs, “militären bekant för kvinnor” samt den årliga stora övningen för kvinnor där ca 400 får utbildning i olika ämnen av MPK och Kvinnornas beredskapsförbund.

Civilyrke och hobbyer:

Cecilia jobbar som ämneslärare i hälsokunskap. Samtidigt som hon tillbringar dagarna med ett stort gäng tonåringar i skolan är hon på slutrakan i sina teologistudier. Till fritidsintressen hör skytte, marscher och ridning.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

Vill du förbättra din kondition eller din kunskap inom olika ämnesområden som tex. CIED eller strid i bebyggelse? Bekanta dig med kursutbudet på mpk.fi. eller se till att du får Helsingfors reservofficers distriktmail. Via det får du aktuell information om såväl idrott, seminarier som skytte.

Ladda också ner appen MarsMars för att komma igång med träningen och upprätthålla en god kondition.

Kontaktuppgifter:

Cecilia Alameri
cecilia@hsrk.fiKlubbmästerskap i skytte 2019

HSRK:s årliga klubbmästerskap i skytte ordnas torsdagen 7.11. kl. 17-19 i Luolan. Grenarna meddelas vid tävlingstillfället och utrustning finns på plats. Anmälningar senast 1.11. till skytteofficeren Axi Holmström, axi@hsrk.fi.

Profil: Christian sporrar aktiva att dela information om kommande evenemang

Denna text är det andra inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här.

Christian Arrhenius är en 30-årig Helsingforsbo med intresse för frivilligt försvarsarbete på svenska. Han är löjtnant i reserven. I HSRK:s styrelse har han varit aktiv sedan 2017, tidigare som ungdomsofficer, men numera som informations- och beredskapsofficer.

Hur han kom att bli aktiv beskriver Christian på följande sätt: “Jag bekantade mig ursprungligen med klubbens verksamheten via skytte kring år 2010. Efter att studierna i Otnäs för några år sedan blev avklarade var jag åter ivrig att aktivera mig inom reservofficersverksamheten.”

Roll i HSRK:
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nVHwwER1-bnAk8uTkxZbczGnow3NukeVwrOaO_MHsMz9pZNoQ0o0OHm8-SCgy28RRPXxUe35rNguXV7J1-C-jcx4mbvpo5PgukRbYrGbadGPicb8JG-vvIHuB0-HR4ff5xbRm7dP

Till informationsofficerens uppgifter hör att sammanställa spalter och artiklar, utveckla hemsidans innehåll samt sporra övriga aktiva att dela med sig information om kommande program. “Under senaste år har speciellt hemsidans förnyelse varit ett arbetsdrygt projekt, i vilket även övriga styrelsemedlemmar hjälpt till”, kommenterar Christian.

Utöver detta fungerar Christian som klubbens beredskapsofficer. Om du alltså är intresserad av att delta i lokal krisberedskapsverksamhet inom ramen för frivilligt försvar, så är han rätt person att kontakta.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Christian har varit aktiv inom ungdoms- och informationsverksamhet även i andra försvarsrelaterade organisationer, t.ex. Helsingfors reservofficersdistrikt. På Försvarsutbildningsföreningens (fi. MPK) kurser har han deltagit flitigt, men mera som nyfiken elev än organisatör.

Civilyrke och hobbyer:

Till vardags utvecklar Christian små och medelstora företag inom private equity -branschen. Då han inte jobbar eller håller på med frivilligt försvarsarbete tycker han om att vistas i Finska skärgården.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

“Gå in på https://mpk.fi/koulutuskalenteri/. Här hittar du en lång lista med utbildningar i ledarskap och militära färdigheter. Använd lämpliga filter och sökord för att hitta det som intresserar just dig och anmäl dig ensam eller med en likasinnad bekant.”

Kontaktuppgifter:

Christian Arrhenius
christian@hsrk.fi