Vårmöte 22.3

Inkommande torsdag är det föreningens vårmöte kl:18:00.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Om du ännu inte har någonting inbokat i kalendern är detta även en ypperlig chans att träffa andra medlemmar och föreningens styrelse. Kom och diskutera med oss om vad just du vill att föreningen ska ordna för verksamhet. Eller kanske du är intresserad av skytte men undrar hur du kan bli aktiv eller har du några andra frågor? Då har du nu chansen att diskutera detta efter de stadgeenliga ärendena.
Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt dyker upp! Ses på torsdagen!

Tid: 22.03.2018 kl18:00
Adressen: är Döbelsgatan 2 (5. våningen).

Möteskallelsen hittar du även i det senaste tryckta numret av Reservin Sanomat.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb har äran att hälsa sina vänner och medlemmar till

Officersbalen

Vi inbjuder nu klubbens medlemmar och vänner till bal med middag och dans till Gardets beväringsorkester. Efter middagen betjänar Sipulis bar.

Balen går av stapeln den 21 april 2018 kl. 18.00 på restaurang Sipuli

Supékortet är 90 € per person. Ungdomsmedlemmar och studerande 79 € per person.

Militär eller civil högtidsdräkt, stora ordnar

Anmälningar kan skickas till (senast 06.04.2018):

balen@hsrk.fi eller +358 40 7733 830 (Axi Holmström)

IBAN: FI70 4055 1140 0008 15

BIC: HELSFIHH

(kom ihåg att skriva vem betalningen avser i meddelandefältet)