Huvudstadsregionens svenskspråkiga försvarsföreningar ordnar julbastu 17.11

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f., Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare r.f. och Nylands Brigads Gille, Helsingforsnejden ordnar på torsdagen den 17 november en gemensam julbastu i världen största bastu vid Sjökrigsskolan på Sveaborg. Tillställningen börjar kl. 16 och är öppen för samtliga medlemmar i våra föreningar.

Du är hjärtligt välkommen till julbastun!

Vi ser fram emot intressanta diskussioner och trevlig samvaro. Vi bjuder på lite dryck och smått tilltugg. Vi önskar att Du anmäler ditt deltagande till Richard Lundell (richard.lundell@mil.fi) senast måndagen den 14.11.

Vi ses senast i november!

Julhälsningar,

Styrelserna

Distriktets beredskapsbastu 3.11

Nästa veckas torsdag (3.11) kl 17 ordnas en bastukväll på Skatuddens Casino med beredskapstema. Tillställningen är riktad till alla distriktets (inkl. HSRK:s) medlemmar med intresse att möjligen delta i beredskapsverksamheten under nästa år.

Det bjudes på dryck och smått tilltugg. Anmäl dig per email till ari.ranto@hrup.fi.

Bekantningsskytte 13.10.2022 kl 17-19

På skytteturen torsdagen 13.10.2022 kl 17-19 ordnas bekantningsskytte på skjutbanan ”Luolan” i Tölö. Skytteturen är primärt är riktad till nya klubbmedlemmar samt dem som inte tidigare deltagit i klubbens skytteverksamhet.

Deltagarantalet är begränsat, och platserna delas i anmälningsordning. Anmäl dig alltså så snabbt som möjligt, dock senast 6.10.2022, till christian@hsrk.fi för att säkra din plats.

Klubben lånar all nödvändig utrustning inkl. vapen och patroner. Evenemanget är kostnadsfritt, bortsett från patronkostnaderna som betalas enligt egen användning (ca 15 € per skytt). Närmare instruktioner skickas till anmälda.

Lunchutfärd till Marskin Maja 21.9

Frihetskrigets södra Traditionsförening r.f. ordnar en lunchutfärd till Marskens jaktstuga onsdagen 21. september, och klubbens medlemmar är välkomna att delta.

Start i Helsingfors från Mannerheims ryttarstaty. Bussen startar kl 11:00.

Den ursprungliga Marskens jaktstuga fungerar som restaurang samt museum, där man kan se en del finländsk historia. Vid östgränsen byggde och donerade finländska soldater jaktstugan till marskalkens 75 års dag 1942. Stugan flyttades till Loppis 1944 och finns på Marskintie 216 i Loppis, 88 km nordnordväst om Helsingfors.

Utfärden är öppen för alla intresserade, vänner och kompanjoner, ung som gammal. Lunchens pris, 54 euro per person, betalas på plats. I utfärden ingår guidning.

Anmäl dig till charlie.hindsberg@svenskutveckling.fi.

Utfärden ordnas i samråd med Helsingfors svenska krigsveteraner och Nylands Brigads Gille, Helsingforsavdelning.

Höstmöte med föredrag 22.11.2021

Måndagen den 22.11 kl 18.30 är det klubbens höstmöte i auditoriet på Döbelnsgatan 2, ingång från Tölötorggatan (kallelsen publicerades i föregående nummer av Helsingin Reservin Sanomat). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, dvs budget och verksamhetsplan för 2022 samt val av styrelse och andra förtroendeposter. Deltagande på plats kräver ej förhandsanmälan.

I samband med höstmötet får vi också ett intressant föredrag av Reidar Wasenius!

Är jag en del av problemen eller lösningarna då sociala medierna utgör allvarliga säkerhetsrisker?

Ett väl utvecklat säkerhetstänkande är något som vi som reservofficerare och medborgare bör ha lika väl i det civila som i vår militära verksamhet. Medborgare i Ukraina och i USA har fått se sitt land splittras. Hur borde vi fungera på nätet för att motverka motsvarande problem? Hur kan var och en av oss som reservofficerare och medborgare vara en del av lösningarna i stället för problemen?

Reidar Wasenius delar med sig information och konkreta råd om sådant som var och en av oss bör vara medveten om då vi en stor del av vår tid vistas i nätet på sociala medier.

Välkommen!

Traditionell julbastu på Sveaborg

Torsdagen den 28 november ordnades för sjätte gången huvudstadsregionens ”de tre stora”:s julbastu på Sjökrigsskolan. Det var Helsingfors Svenska Reservofficerare, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare samt Nylands Brigads Gilles lokalavdelning som stod värd för arrangemanget. Sjökrigsskolan har varit värd sedan 2014.

Sjökrigsskolan bastu är enligt obekräftad information världens största vedeldade bastu. Två veckor före julbastun gjordes ett världsrekord i bastun då 101 nationaliteter badade bastu tillsammans. Några år tidigare hade det tio år tidigare i Sjökrigsskolans bastu gjorda rekord slagits i Kina. Men studerande i Haaga-Helia hade nu beslutit sig att ta tillbaka rekordet till Finland.

Ivriga bastubadare på Sveaborgsfärjan

I julbastun deltog ca. 15 föreningsmedlemmar samt inbjudna gäster bl.a. från Helsingfors Svenska Krigsveteraner och Sveriges ambassad. En del har deltagit sedan 2014 men även nya deltagare var med i år. ”Det är en av de trevligaste händelserna före julen”, sade en av deltagarna. Många samlas för att träffa gamla vänner, en del för att ha intressanta diskussioner, en del vill njuta av en behaglig, inte för varm bastu och gott sällskap.

Sjökrigsskolans dejour öppnade dörrarna vid kl. 18 då första deltagarna anlände. Ett par beväringar en matros och en undersergeant hade fått tillstånd att bada bastu; de skulle hemförlovas före julen. De äldre reservisterna ställde frågor till de yngre snart blivande reservisterna. Föreningarna bjöd på lite förfriskningar och smått tilltugg. Det är ju viktigt att äta lite salt och uppehålla vätskebalansen då man badar bastu. Lite efter kl. 21 tog de ivrigaste bastubadarna färjan över till Salutorget.

Julbastun är en fin tradition som säkert kommer att fortsätta de kommande åren. Tillställningen har varit välbesökt, men världens kanske största vedeldade bastu rymmer nog fler bastubadare. Ifall Sjökrigsskolan även nästa år bjuder in oss, kan vi förvänta oss nästa julbastu vid november – december skiftet år 2020.

HSRK:s styrelse vill önska alla en trevlig väntan på jul!

Höstmöte 18.11, julbastu preliminärt 28.11.

Bästa officerare, 

Medlemmarna i Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie höstmöte måndagen den 18.11.2019 kl. 18:00 på Döbelnsgatan 2, 5. våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Tar tillfället i akt och meddelar samtidigt om det preliminärä datumet 28.11.2019 för den traditionella julbastun på Sveaborg. Närmare information om evenemanget publiceras vid ett senare skede.

Image may contain: cloud, sky, tree, house, outdoor, nature and water
Sjökrigsskolans bastu på Sveaborg är världens största vedeldade bastu


Inbjudan till ROSIS Officersbal 14.9

HSRK:s medlemmar önskas hjärtligt välkomna till ROSIS officersbal hösten 2019. Inbjudan är bifogad nedan.

Ytterligare information fås av christian@hsrk.fi eller bal@rosis.org.