Gentlemannatävlingen i Syndalen 19.5.2018

Den årliga gentlemannatävlingen i Syndalen ordnas av Väst-Nylands Reservofficerare lördagen den 19.5. Anmälning sker via MPK:s skolningskalender på www.mpk.fi. Tävlingen är både individuell samt på lagnivå, och består av olika moment som ofta varit bl.a. pistolskytte, gevärskytte och avståndsmätning. HSRK subventionerar sina medlemmars deltagande med 10 e i efterhand.