Huvudstadsregionens svenskspråkiga försvarsföreningar ordnar julbastu 17.11

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f., Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare r.f. och Nylands Brigads Gille, Helsingforsnejden ordnar på torsdagen den 17 november en gemensam julbastu i världen största bastu vid Sjökrigsskolan på Sveaborg. Tillställningen börjar kl. 16 och är öppen för samtliga medlemmar i våra föreningar.

Du är hjärtligt välkommen till julbastun!

Vi ser fram emot intressanta diskussioner och trevlig samvaro. Vi bjuder på lite dryck och smått tilltugg. Vi önskar att Du anmäler ditt deltagande till Richard Lundell (richard.lundell@mil.fi) senast måndagen den 14.11.

Vi ses senast i november!

Julhälsningar,

Styrelserna