Kontakt och länkar

Kontakt:

Caspar von Walzel: Ordförande, ekonomiofficer
caspar@hsrk.fi

Axi Holmström: Viceordförande, sekreterare, skytteofficer
axi@hsrk.fi

Christian Arrhenius: Informations- och ungdomsofficer
christian@hsrk.fi

Dick Lundell: Traditionsofficer

Edward Lundell: Vicetraditionsofficer

Richard Lundell: Mässofficer

Cecilia Alameri: Idrotts- och viceinformationsofficer
cecilia@hsrk.fi

Philip Ehrnrooth: Utbildnings och beredskapsofficer

Föreningensstadgar:

Klicka här för att få upp föreningsstadgan

Länkar

Försvarsmakten

Finlands Reservofficersförbund (FROF)