Kontakt och länkar

Kontakt:

Caspar von Walzel: Ordförande, ekonomiofficer
caspar@hsrk.fi

Axi Holmström: Viceordförande, skytteofficer
axi@hsrk.fi

Cecilia Alameri: Sekreterare, Informations- och beredskapsofficer
cecilia@hsrk.fi

Dick Lundell: Traditionsofficer

Edward Lundell: Vicetraditionsofficer

Richard Lundell: Mäss- och idrottsofficer

Yrjö-Pekka Rautalahti: Styrelsemedlem

Föreningensstadgar:

Klicka här för att få upp föreningsstadgan

Länkar

Försvarsmakten

Finlands Reservofficersförbund (FROF)