Officersbalen preliminärt 15.4.2023

Bästa officerare,

Klubbens traditionsenliga officersbal ordnas igen våren 2023. Den preliminärt fastslagna festdagen är lördagen 15.4.2023. Pricka alltså datumet in i din kalender!

Mvh
Styrelsen