Skytte

Under udda veckor ordnas skytte i Tölö. Kontakta skytteofficern för mera information. Kontaktuppgifter hittar ni under fliken Kontakt och länkar.

Information om Skytte

Som officer i reserven är det viktigt att du upprätthåller en rimlig skyttefärdighet. Som medlem i HSRK har du flera möjligheter att skjuta både pistol och andra vapentyper, både inom klubben samt med övriga klubbar inom distriktet.

Pistolskytte

Vi har en egen skyttetur varannan vecka på skjutbanan i Tölö. Vi skjuter huvudsakligen skolskytte med både miniatyrpistol och tjänstepistol, men även små övningar i dynamiskt skytte. Vi utvecklar även hela tiden verksamheten, och som vi hoppas att medlemmarna också ger feedback.

Skjutbanan i Tölö är en modern anläggning som helt byggdes om för ca ett år sedan. I och med ombyggnaden fick banan utmärkt luftkonditionering, ett modernt kulfång som klarar de flesta kalibrar samt moderna skydds- och övervakningssystem.

Kurser

Vi rekommenderar varje medlem att gå en Säker skytt-kurs för tillämpat reservistskytte (SRA). Kurser ordnas av klubbar i huvudstadsregionen samt av Försvarsutbildningsföreningen. Kursen ger färdigheter i säker hantering av skjutvapen (både pistol och gevär) samt förutsättningar att fungera självständig på skjutbanan. Kontakta gärna skytteofficeren för ytterligare information.

Övrigt

Det finns en hel del möjligheter för den som önskar utöva skytte. Skjutbanorna är inte många, men det finns goda möjligheter att utnyttja de som finns. De närmaste är Sandhamns skjutbana där bland annat MPK ordnar öppna skytteturer. Det enda kravet att delta i dessa är medlemskap i en reservist- eller reservofficersförening samt lämplig skytteförsäkring.

I övrigt så finns det skjutbanor bland annat i Sibbo (Sibbo Skyttegille, SSG) och Loppi. Det ordnas också skyttedagar för reservister i Nummi-Pusula och Padasjoki årligen

Kontakta mig gärna om du har några som helst frågor om skytteverksamheten.

//Caspar

Praktisk Information