Profil: Axi hittar man på skjutbanan varannan torsdag

Denna text är det första inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang.

Axi Holmström är en 28-årig Helsingforsbo och löjtnant i reserven. I klubbens styrelse har hon suttit sedan 2010 med diverse uppgifter, Idag är hon skytteofficer, sekreterare samt viceordförande.

Roll i HSRK:

Axi hittar man på skjutbanan varannan torsdag som skytteledare; om man vill komma med är det bara att ta kontakt. I uppgift av sekreterare sköter Axi också om allmänna medlemsärenden. Som viceordförande kan det bli vissa representationsuppgifter, men främst fungerar viceordförande som diskussionspartner och bollplank för ordförande.

Bildkälla: Ruotuväki 13/2019

Övrig aktivitet inom friviligt försvar:

Inom Helsingfors reservofficersdistrikt (HRUP) är Axi styrelsemedlem, ordförande för ungdomsutskottet samt medlem i skytte- och utbildningsutskottet. Hon har fungerat som kurschef för Gymnasiernas säkerhetskurs. Utöver detta sköter Axi diverse smått och gott som dyker upp, t.ex. skriver i Helsingin Reservin Sanomat, håller tävlingspunkter på försvarsrelaterade tävlingar samt infotillfällen för aspiranter.

Civilyrke och hobbyer:

Axi är doktorandstuderande inom fysik vid Helsingfors universitet. På fritiden, utöver den tid som går till frivilligt försvar, spenderar hon gärna tid i naturen, helst på sommarstugan i Åbolands skärgård där hon gärna tar sig en simtur oberoende av årstid.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

”Börja med att komma på skytte. Det är ett bra tillfälle att träffa andra från klubben och skytte är dessutom enormt roligt. Det är också lättare att gå vidare och göra andra saker, som t.ex. delta i distriktets eller MPK:s evenemang, när man har ett bra gäng.”

Kontaktuppgifter:

Axi Holmström
axi@hsrk.fi