Utbildning gällande Hfors bergskyddsrum

Under hösten 2020 ordnas kurser med syfte att utbilda personal för bergskyddsrummen i Helsingfors. Till kursen sökes personer bosatta i Finland i åldersgruppen 18-67 år. Deltagarna väljs av MPK och till kursen antas inte personer med krigstida placering i Försvarsmakten eller med övrig dedikerad placering i undantagstillstånd.

I första skedet, som utförs som online-kurs, lär sig deltagarna grunderna kring driften av skyddsrummen och kan utföra olika uppgifter i skyddet vid behov. De som utfört grundkursen inom utsatt tid blir inkallade till fortsatt utbildning.

Ytterligare information (på finska) samt anmälning via MPK:s sidor: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102453

Marsch & foto -utmaning

Helsingfors Reservofficersdistrikts unga officerare utmanar alla reservister att utföra en marsch till valfri militärhistorisk sevärdhet. Med en stor del av reservistverksamheten på paus är det nu en bra tid att besöka lokala sevärdheter samtidigt som du förbättrar din kondition!

Delta på följande sätt:
1. Utför en marsch (till fots) till valfri militärhistorisk plats eller sevärdhet
2. Ta ett foto på platsen eller sevärdheten (om du vill)
3. Skriv ett kort och informativt inlägg till Facebook-eventen Marssi ja kuvaa -haaste 2020. Om du önskar kan du bifoga din bild, geoinformation och även nämna marschlängd. Svenskspråkiga inlägg uppskattas och uppmuntras!
4. Publicera ditt inlägg

Utmaningen är samtidigt en tävling där alla inlägg tills 1.8.2020 beaktas. Ungdomsutskottet för Helsingors Reservofficersdistrikt belönar de bästa inläggen!

Ifall du inte är på Facebook eller vill publicera anonymt, skicka då ovan nämnda information till marssijakuvaa@hrup.fi. Inlägget publiceras då av ungdomsutskottet.

Exempel på inlägg nedan:

Skytteverksamheten drar igång igen

MPK startar upp sin verksamhet och första skyttet i Sandhamn ordnas lördagen 6.6 med gevärsskytte på förmiddagen och pistolskytte på eftermiddagen. I juni ordnas även en andra skyttedag i Sandhamn lördagen 27.6.

Om du är intresserad, anmäl dig då så snabbt som möjligt via MPK:s utbildningskalender, eftersom bara hälften av den vanliga deltagarmängden tillåts. Meddela sedan klubbens skytteofficer Axi Holmström (axi@hsrk.fi) att du är påväg och ifall du behöver låna klubbens vapen. Närmare information hittas på MPK:s sidor: https://mpk.fi/ajankohtaista/koulutus-jatkuu-kesakuussa/

Som det nu ser ut, fortsätter klubbens pistolskytte i Luolan fr.o.m. 13.8, men tillåter endast skyttar med egna vapen att delta och har vissa ytterligare säkerhetsregler. Om du har frågor gällande säkerhetsreglerna, kontakta då Axi (axi@hsrk.fi). Förhoppningsvis tillåts även skyttar som behöver lånevapen fr.o.m. hösten. Följ med klubbens spalt och Facebook för senaste informationen.

Klubbens vårmöte skjuts upp

Bästa medlem!

I enlighet med Statsrådets beslut om begränsningar gällande offentliga sammankomster, kommer Helsingfors Svenska Reservofficersklubbs vårmöte att skjutas upp till ett senare tillfälle.

Vi återkommer med ett nytt datum och ny kallelse så fort som det är möjligt.

Caspar von Walzel
Ordförande

Möjlighet till gevärsskytte 7.3 och 14.3

Här kommer två datum för er som vill skjuta med gevär i Sandhamn: 7.3. och 14.3. Det är fråga om MPK:s turer som man alltså måste anmäla sig till via mpk.fi senast en vecka före skyttet (ju tidigare desto bättre). Klubbens skytteofficer kommer oberoende att vara på plats som övervakare /skytteledare el.dyl. vilket betyder att klubbens gevär vid behov är tillgängliga.

Om ni vill delta i något av dessa skytten, anmäl er via MPK:s utbildningskalender på nätet och meddela sedan till axi@hsrk.fi så att hon vet att ta gevär med sig. Skytteturerna kostar 7 € åt MPK och patronerna till självkostnadspris åt klubben.
OBS. klubben har ett begränsat antal gevär, så dessa utlånas i anmälningsordning. Även MPK torde erbjuda möjlighet att skjuta med deras vapen.

För dem som är intresserade av skytte rekommenderas starkt att komma med i klubbens ”nimenhuuto”-sida (hsrkskytte.nimenhuuto.com). Om ni har frågor kring arrangemangen är det bara att kontakta Axi.

Program:

7.3.
9-12, Perusammunnat (kivääri). Vanlig skjutövning i lugn takt från 150 m.
9-12, Perusammunta (kivääri) 300 m. Vanlig skjutövning i lugn takt från 300 m.
OBS! Eftersom dessa är samtidigt och på olika banor måste alla klubbens vapen vara på samma bana.

14.3. Superdag
9-12, Perusammunta (kivääri). Vanlig skjutövning i lugn takt från 150 m.
9-12, Perusammunta (kivääri) 300 m. Vanlig skjutövning i lugn takt från 300 m.
(Samma banproblematik som 7.3.)
12-15 Asekäsittelyammunta (aloittelijat). SRA-stils övning, men utan förflyttningar eftersom alla står på samma rad och skjuter samtidigt. Skjutningarna är i en toimintamonttu (banan Asekäsittely 1) och avstånden kortare. På nybörjarträningarna övar man saker som kasettbyten, byte av skjutställning från stående till knästående osv.

Skytte för unga officerare 27.2

Torsdagen 27.2.2020 ordnas en skyttetur för klubbens yngre medlemmar på skjutbanan i Tölö (närmare platsbeskrivning ges till anmälda). Vi skjuter med tjänstepistol (Glock 17) samt MP5.

Även nya skyttar är hjärtligt välkomna! Du behöver ingen egen utrustning, men meddela gärna om detta i samband med anmälningen. Skytte börjar 17:00, men nya skyttar bes komma på plats redan 16:45. Tillfället slutar kring 19:00

Plats finns för de 12 första som anmäler sig , alla anmälningar senast 24.2 till Christian Arrhenius: christian@hsrk.fi eller 050 506 5301. Hoppas att se så många som möjligt på plats!

Intressant utbildning 2020

Nu finns ett rikligt utbud intressant utbildning för den som vill komplettera sitt kunnande inom ramen för frivilligt försvar. 

De nedan nämnda kurserna har ett begränsat antal platser och deltagarna bekräftas av Försvarsmakten. Anmälningstiden går ut fem veckor före kursens början. Kurserna ordnas på finska och är avgiftsfria.

*****

– JÄÄK: Maakuntakomppanian peruskurssi: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100566

– JÄÄK: Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100569

– SPOL: Voimankäyttö: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100942

– KRH: Laskijan koulutus: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100764

– TYK: Mittaustoiminnan perusteet: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/101228

– SPOL: Henkilöetsintä: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100938

– JÄÄK: Ryhmänjohtajakurssi: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100694

– SPOL: Kohteen suojaaminen: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100916

– KRH: Heittimen johtaja: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100892

– KRH: Tulijoukkueen johtaja: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100897

– SPOL: Henkilösuojaus: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100941

– TYK: Tulenjohtamisen perusteet: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/101226

– JV: Tiedustelun perusteet: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100885

– SPOL: Aluevalvonta: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/…/Tutustu-tarkem…/id/100930

*****

Mera kurser hittas här: https://mpk.fi/etela-suomi/

Vintergatan 2020

VINTERGATAN är en årlig skyttetävling i mörker i Sverige. Nästa ordnas lördagen den 25. januari 2020 på Livgardets område i Kungsängen.

Det finns ännu plats för 2 skyttar i Helsingfors Reservofficersdistrikts lag. Anmäl intresse så snabbt som möjligt till christian@hsrk.fi för att säkra din plats!

Ytterligare info hittas här: https://www.forsvarsutbildarna.se/…/kalen…/vintergatan-2020/

Profil: Ordförande Caspar betonar att klubben finns till för sina medlemmar

Denna text är det fjärde inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Länkar till tidigare inlägg om Axi, Christian och Cecilia.

HSRK:s mångåriga ordförande är 43-åriga Caspar von Walzel. Caspar är född i Helsingfors, men bor numera i Esbo. Han är premiärlöjtnant i reserven, och har i över tio år aktivt arbetat för det frivilliga försvarsarbetet i huvudstadsregionen.

Roll i HSRK: 

Caspar har varit klubbens ordförande sedan 2010. Tidigare har han fungerat i styrelsen som sekreterare (2004 – 2009) och även som klubbens skytteofficer. Ordförande leder naturligtvis styrelsens arbete, men representerar även klubben utåt, både på hemmaplan och internationellt. 

Utöver verksamhet inom klubben har Caspar varit aktiv i Helsingfors Reservofficersdistrikt, 2015-2018 som ordförande och 2011-2014 som 2. viceordförande.

Civilyrke och hobbyer:

Den tid som inte går åt till frivilligt försvarsarbete används mestadels till vardags som ingenjör och konsult. Till Caspars fritidsintressen hör brukshundssport, och därför spenderar han mycket tid i skogen med familjens rottweiler, där det tränas eftersökning av borttappade personer och föremål. Sport- och SRA-skytte, i mån av möjlighet även jakt, är också sådant nära hjärtat.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

HSRK erbjuder regelbundet skytte under ledning av Axi, och utbildningar, seminarier etc. i mån av möjlighet och efterfrågan. I Helsingforsregionen har vi också den stora fördelen att det finns totalt 24 reservofficersklubbar, och i regel är all verksamhet öppna också för de andra klubbarna. Dessutom ordnar HSRK varje vår en trevlig årsfest även känd som officersbalen, dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Om det är något specifikt program eller aktivitet som just Du önskar dig, ta modigt kontakt och föreslå. Klubben finns till för sina medlemmar, och främjar deras strävanden inom frivilligt försvarsarbete på svenska.

Kontaktuppgifter

Caspar von Walzel
caspar@hsrk.fi

Traditionell julbastu på Sveaborg

Torsdagen den 28 november ordnades för sjätte gången huvudstadsregionens ”de tre stora”:s julbastu på Sjökrigsskolan. Det var Helsingfors Svenska Reservofficerare, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare samt Nylands Brigads Gilles lokalavdelning som stod värd för arrangemanget. Sjökrigsskolan har varit värd sedan 2014.

Sjökrigsskolan bastu är enligt obekräftad information världens största vedeldade bastu. Två veckor före julbastun gjordes ett världsrekord i bastun då 101 nationaliteter badade bastu tillsammans. Några år tidigare hade det tio år tidigare i Sjökrigsskolans bastu gjorda rekord slagits i Kina. Men studerande i Haaga-Helia hade nu beslutit sig att ta tillbaka rekordet till Finland.

Ivriga bastubadare på Sveaborgsfärjan

I julbastun deltog ca. 15 föreningsmedlemmar samt inbjudna gäster bl.a. från Helsingfors Svenska Krigsveteraner och Sveriges ambassad. En del har deltagit sedan 2014 men även nya deltagare var med i år. ”Det är en av de trevligaste händelserna före julen”, sade en av deltagarna. Många samlas för att träffa gamla vänner, en del för att ha intressanta diskussioner, en del vill njuta av en behaglig, inte för varm bastu och gott sällskap.

Sjökrigsskolans dejour öppnade dörrarna vid kl. 18 då första deltagarna anlände. Ett par beväringar en matros och en undersergeant hade fått tillstånd att bada bastu; de skulle hemförlovas före julen. De äldre reservisterna ställde frågor till de yngre snart blivande reservisterna. Föreningarna bjöd på lite förfriskningar och smått tilltugg. Det är ju viktigt att äta lite salt och uppehålla vätskebalansen då man badar bastu. Lite efter kl. 21 tog de ivrigaste bastubadarna färjan över till Salutorget.

Julbastun är en fin tradition som säkert kommer att fortsätta de kommande åren. Tillställningen har varit välbesökt, men världens kanske största vedeldade bastu rymmer nog fler bastubadare. Ifall Sjökrigsskolan även nästa år bjuder in oss, kan vi förvänta oss nästa julbastu vid november – december skiftet år 2020.

HSRK:s styrelse vill önska alla en trevlig väntan på jul!