Skytte för unga officerare 27.2

Torsdagen 27.2.2020 ordnas en skyttetur för klubbens yngre medlemmar på skjutbanan i Tölö (närmare platsbeskrivning ges till anmälda). Vi skjuter med tjänstepistol (Glock 17) samt MP5.

Även nya skyttar är hjärtligt välkomna! Du behöver ingen egen utrustning, men meddela gärna om detta i samband med anmälningen. Skytte börjar 17:00, men nya skyttar bes komma på plats redan 16:45. Tillfället slutar kring 19:00

Plats finns för de 12 första som anmäler sig , alla anmälningar senast 24.2 till Christian Arrhenius: christian@hsrk.fi eller 050 506 5301. Hoppas att se så många som möjligt på plats!