Vårmöte 16.3

Medlemmarna i Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie vårmöte onsdagen den 16.3.2022 klockan 18:00 på Döbelnsgatan 2 (4. våningen). På mötet behandlas endast stadgeenliga ärenden.

Medlemmar kan delta både fysiskt och på distans via elektroniska medel, preliminärt Zoom. Distansdeltagande kräver förhandsanmälan senast söndagen den 13.3 per e-post till christian@hsrk.fi. Instruktioner skickas till de anmälda dagen innan mötet.

Mvh
Styrelsen