Profil: Ordförande Caspar betonar att klubben finns till för sina medlemmar

Denna text är det fjärde inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Länkar till tidigare inlägg om Axi, Christian och Cecilia.

HSRK:s mångåriga ordförande är 43-åriga Caspar von Walzel. Caspar är född i Helsingfors, men bor numera i Esbo. Han är premiärlöjtnant i reserven, och har i över tio år aktivt arbetat för det frivilliga försvarsarbetet i huvudstadsregionen.

Roll i HSRK: 

Caspar har varit klubbens ordförande sedan 2010. Tidigare har han fungerat i styrelsen som sekreterare (2004 – 2009) och även som klubbens skytteofficer. Ordförande leder naturligtvis styrelsens arbete, men representerar även klubben utåt, både på hemmaplan och internationellt. 

Utöver verksamhet inom klubben har Caspar varit aktiv i Helsingfors Reservofficersdistrikt, 2015-2018 som ordförande och 2011-2014 som 2. viceordförande.

Civilyrke och hobbyer:

Den tid som inte går åt till frivilligt försvarsarbete används mestadels till vardags som ingenjör och konsult. Till Caspars fritidsintressen hör brukshundssport, och därför spenderar han mycket tid i skogen med familjens rottweiler, där det tränas eftersökning av borttappade personer och föremål. Sport- och SRA-skytte, i mån av möjlighet även jakt, är också sådant nära hjärtat.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

HSRK erbjuder regelbundet skytte under ledning av Axi, och utbildningar, seminarier etc. i mån av möjlighet och efterfrågan. I Helsingforsregionen har vi också den stora fördelen att det finns totalt 24 reservofficersklubbar, och i regel är all verksamhet öppna också för de andra klubbarna. Dessutom ordnar HSRK varje vår en trevlig årsfest även känd som officersbalen, dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Om det är något specifikt program eller aktivitet som just Du önskar dig, ta modigt kontakt och föreslå. Klubben finns till för sina medlemmar, och främjar deras strävanden inom frivilligt försvarsarbete på svenska.

Kontaktuppgifter

Caspar von Walzel
caspar@hsrk.fi

Profil: Kontakta Cecilia då du vill hitta en passlig träningsform eller intressant utbildning

Denna text är det tredje inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här och här.

Cecilia Alameri är en 24-årig aktiv reservist. Hon är underlöjtnant i reserven och har deltagit aktivt i olika evenemang och utbildningar från och med hemförlovningen. Cecilia fungerar som utbildnings- och idrottsofficer i klubben och har varit styrelsemedlem sedan början av 2018.

Roll i HSRK:

Som utbildnings- och idrottsofficer håller Cecilia koll på vad som händer inom det frivilliga försvaret och meddelar klubbens medlemmar då det finns möjlighet för konditionstest, fältduglighetsprov, marscher eller övriga tränings- och tävlingsmöjligheter.

Cecilia hjälper dig gärna om du funderar på hur du skulle hitta en passande träningsform eller intressant utbildning inom ett visst tema. Hon har även hjälpt till med hemsidan då hon tidigare år assisterat informationsofficeren.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Cecilia deltar aktivt i olika försvarsvarsevenemang och utbildningar. Bland annat har hon fungerat som domare på de internationella patrulltävlingarna i Estland. Hon har även representerat klubben i hemvärnets skyttetävlingar i Sverige.

Utöver deltagande på utbildningar, fungerar Cecilia även som utbildare på t.ex. gymnasiernas säkerhetskurs, “militären bekant för kvinnor” samt den årliga stora övningen för kvinnor där ca 400 får utbildning i olika ämnen av MPK och Kvinnornas beredskapsförbund.

Civilyrke och hobbyer:

Cecilia jobbar som ämneslärare i hälsokunskap. Samtidigt som hon tillbringar dagarna med ett stort gäng tonåringar i skolan är hon på slutrakan i sina teologistudier. Till fritidsintressen hör skytte, marscher och ridning.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

Vill du förbättra din kondition eller din kunskap inom olika ämnesområden som tex. CIED eller strid i bebyggelse? Bekanta dig med kursutbudet på mpk.fi. eller se till att du får Helsingfors reservofficers distriktmail. Via det får du aktuell information om såväl idrott, seminarier som skytte.

Ladda också ner appen MarsMars för att komma igång med träningen och upprätthålla en god kondition.

Kontaktuppgifter:

Cecilia Alameri
cecilia@hsrk.fiProfil: Christian sporrar aktiva att dela information om kommande evenemang

Denna text är det andra inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här.

Christian Arrhenius är en 30-årig Helsingforsbo med intresse för frivilligt försvarsarbete på svenska. Han är löjtnant i reserven. I HSRK:s styrelse har han varit aktiv sedan 2017, tidigare som ungdomsofficer, men numera som informations- och beredskapsofficer.

Hur han kom att bli aktiv beskriver Christian på följande sätt: “Jag bekantade mig ursprungligen med klubbens verksamheten via skytte kring år 2010. Efter att studierna i Otnäs för några år sedan blev avklarade var jag åter ivrig att aktivera mig inom reservofficersverksamheten.”

Roll i HSRK:
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nVHwwER1-bnAk8uTkxZbczGnow3NukeVwrOaO_MHsMz9pZNoQ0o0OHm8-SCgy28RRPXxUe35rNguXV7J1-C-jcx4mbvpo5PgukRbYrGbadGPicb8JG-vvIHuB0-HR4ff5xbRm7dP

Till informationsofficerens uppgifter hör att sammanställa spalter och artiklar, utveckla hemsidans innehåll samt sporra övriga aktiva att dela med sig information om kommande program. “Under senaste år har speciellt hemsidans förnyelse varit ett arbetsdrygt projekt, i vilket även övriga styrelsemedlemmar hjälpt till”, kommenterar Christian.

Utöver detta fungerar Christian som klubbens beredskapsofficer. Om du alltså är intresserad av att delta i lokal krisberedskapsverksamhet inom ramen för frivilligt försvar, så är han rätt person att kontakta.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Christian har varit aktiv inom ungdoms- och informationsverksamhet även i andra försvarsrelaterade organisationer, t.ex. Helsingfors reservofficersdistrikt. På Försvarsutbildningsföreningens (fi. MPK) kurser har han deltagit flitigt, men mera som nyfiken elev än organisatör.

Civilyrke och hobbyer:

Till vardags utvecklar Christian små och medelstora företag inom private equity -branschen. Då han inte jobbar eller håller på med frivilligt försvarsarbete tycker han om att vistas i Finska skärgården.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

“Gå in på https://mpk.fi/koulutuskalenteri/. Här hittar du en lång lista med utbildningar i ledarskap och militära färdigheter. Använd lämpliga filter och sökord för att hitta det som intresserar just dig och anmäl dig ensam eller med en likasinnad bekant.”

Kontaktuppgifter:

Christian Arrhenius
christian@hsrk.fi

Profil: Axi hittar man på skjutbanan varannan torsdag

Denna text är det första inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang.

Axi Holmström är en 28-årig Helsingforsbo och löjtnant i reserven. I klubbens styrelse har hon suttit sedan 2010 med diverse uppgifter, Idag är hon skytteofficer, sekreterare samt viceordförande.

Roll i HSRK:

Axi hittar man på skjutbanan varannan torsdag som skytteledare; om man vill komma med är det bara att ta kontakt. I uppgift av sekreterare sköter Axi också om allmänna medlemsärenden. Som viceordförande kan det bli vissa representationsuppgifter, men främst fungerar viceordförande som diskussionspartner och bollplank för ordförande.

Bildkälla: Ruotuväki 13/2019

Övrig aktivitet inom friviligt försvar:

Inom Helsingfors reservofficersdistrikt (HRUP) är Axi styrelsemedlem, ordförande för ungdomsutskottet samt medlem i skytte- och utbildningsutskottet. Hon har fungerat som kurschef för Gymnasiernas säkerhetskurs. Utöver detta sköter Axi diverse smått och gott som dyker upp, t.ex. skriver i Helsingin Reservin Sanomat, håller tävlingspunkter på försvarsrelaterade tävlingar samt infotillfällen för aspiranter.

Civilyrke och hobbyer:

Axi är doktorandstuderande inom fysik vid Helsingfors universitet. På fritiden, utöver den tid som går till frivilligt försvar, spenderar hon gärna tid i naturen, helst på sommarstugan i Åbolands skärgård där hon gärna tar sig en simtur oberoende av årstid.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

”Börja med att komma på skytte. Det är ett bra tillfälle att träffa andra från klubben och skytte är dessutom enormt roligt. Det är också lättare att gå vidare och göra andra saker, som t.ex. delta i distriktets eller MPK:s evenemang, när man har ett bra gäng.”

Kontaktuppgifter:

Axi Holmström
axi@hsrk.fi