Profil: Ordförande Caspar betonar att klubben finns till för sina medlemmar

Denna text är det fjärde inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Länkar till tidigare inlägg om Axi, Christian och Cecilia.

HSRK:s mångåriga ordförande är 43-åriga Caspar von Walzel. Caspar är född i Helsingfors, men bor numera i Esbo. Han är premiärlöjtnant i reserven, och har i över tio år aktivt arbetat för det frivilliga försvarsarbetet i huvudstadsregionen.

Roll i HSRK: 

Caspar har varit klubbens ordförande sedan 2010. Tidigare har han fungerat i styrelsen som sekreterare (2004 – 2009) och även som klubbens skytteofficer. Ordförande leder naturligtvis styrelsens arbete, men representerar även klubben utåt, både på hemmaplan och internationellt. 

Utöver verksamhet inom klubben har Caspar varit aktiv i Helsingfors Reservofficersdistrikt, 2015-2018 som ordförande och 2011-2014 som 2. viceordförande.

Civilyrke och hobbyer:

Den tid som inte går åt till frivilligt försvarsarbete används mestadels till vardags som ingenjör och konsult. Till Caspars fritidsintressen hör brukshundssport, och därför spenderar han mycket tid i skogen med familjens rottweiler, där det tränas eftersökning av borttappade personer och föremål. Sport- och SRA-skytte, i mån av möjlighet även jakt, är också sådant nära hjärtat.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

HSRK erbjuder regelbundet skytte under ledning av Axi, och utbildningar, seminarier etc. i mån av möjlighet och efterfrågan. I Helsingforsregionen har vi också den stora fördelen att det finns totalt 24 reservofficersklubbar, och i regel är all verksamhet öppna också för de andra klubbarna. Dessutom ordnar HSRK varje vår en trevlig årsfest även känd som officersbalen, dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Om det är något specifikt program eller aktivitet som just Du önskar dig, ta modigt kontakt och föreslå. Klubben finns till för sina medlemmar, och främjar deras strävanden inom frivilligt försvarsarbete på svenska.

Kontaktuppgifter

Caspar von Walzel
caspar@hsrk.fi