Profil: Christian sporrar aktiva att dela information om kommande evenemang

Denna text är det andra inlägget i en serie om aktiva personer inom klubben. Syftet med serien är att sänka tröskeln att ta kontakt med styrelsemedlemmar samt anmäla sig till klubbens evenemang. Tidigare inlägg hittar du här.

Christian Arrhenius är en 30-årig Helsingforsbo med intresse för frivilligt försvarsarbete på svenska. Han är löjtnant i reserven. I HSRK:s styrelse har han varit aktiv sedan 2017, tidigare som ungdomsofficer, men numera som informations- och beredskapsofficer.

Hur han kom att bli aktiv beskriver Christian på följande sätt: “Jag bekantade mig ursprungligen med klubbens verksamheten via skytte kring år 2010. Efter att studierna i Otnäs för några år sedan blev avklarade var jag åter ivrig att aktivera mig inom reservofficersverksamheten.”

Roll i HSRK:
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nVHwwER1-bnAk8uTkxZbczGnow3NukeVwrOaO_MHsMz9pZNoQ0o0OHm8-SCgy28RRPXxUe35rNguXV7J1-C-jcx4mbvpo5PgukRbYrGbadGPicb8JG-vvIHuB0-HR4ff5xbRm7dP

Till informationsofficerens uppgifter hör att sammanställa spalter och artiklar, utveckla hemsidans innehåll samt sporra övriga aktiva att dela med sig information om kommande program. “Under senaste år har speciellt hemsidans förnyelse varit ett arbetsdrygt projekt, i vilket även övriga styrelsemedlemmar hjälpt till”, kommenterar Christian.

Utöver detta fungerar Christian som klubbens beredskapsofficer. Om du alltså är intresserad av att delta i lokal krisberedskapsverksamhet inom ramen för frivilligt försvar, så är han rätt person att kontakta.

Övrig aktivitet inom frivilligt försvar:

Christian har varit aktiv inom ungdoms- och informationsverksamhet även i andra försvarsrelaterade organisationer, t.ex. Helsingfors reservofficersdistrikt. På Försvarsutbildningsföreningens (fi. MPK) kurser har han deltagit flitigt, men mera som nyfiken elev än organisatör.

Civilyrke och hobbyer:

Till vardags utvecklar Christian små och medelstora företag inom private equity -branschen. Då han inte jobbar eller håller på med frivilligt försvarsarbete tycker han om att vistas i Finska skärgården.

Tips om verksamheten och frivilligt försvar:

“Gå in på https://mpk.fi/koulutuskalenteri/. Här hittar du en lång lista med utbildningar i ledarskap och militära färdigheter. Använd lämpliga filter och sökord för att hitta det som intresserar just dig och anmäl dig ensam eller med en likasinnad bekant.”

Kontaktuppgifter:

Christian Arrhenius
christian@hsrk.fi