Informationstillfälle 17.5.2022 om befolkningsskydd

Helsingfors Reservofficersdistrikt ordnar ett informationstillfälle om befolkningsskydd och bergskyddsrumsutbildning 17.5.2022 kl 18:00 i auditoriet på Töölötorgsgatan (2 B). Tillställningens språk är finska.

Som talare fungerar Petri Parviainen, chef för beredskaps- och samhällsskyddsplaneringsenheten vid Helsingfors stads räddningsverk, och Vesa Sundqvist, chef för MPK Södra Finlands försvarsdistrikt.

Både deltagande på plats samt på distans (Teams) kräver förhandsanmälan, per epost till tapahtumailmo@hrup.fi. I anmälningen bör nämnas
– deltagarens namn,
– HRUP/HELRESP förening (för klubbmedlemmar HSRK),
– hur man tänker delta (Tölö/Teams), samt
– evenemangets namn (”Väestönsuojelu 17.5.”).

Anmälningen bör komma fram senast 14.5.2022. Distanslänken skickas till anmälda senast 8 timmar före tillställningens början .